„Галъп“: 64% от българите очакват икономически трудности през новата година

Анализи
© ГАЛЪП

64 % от българите очакват икономически трудности през новата година. 6 на сто се надяват на просперитет, а 19% я намират за същата като отминаващата 2021 г. Това става ясно от проучването „В края на годината“ на „Галъп интернешънъл“.

В края на миналата година оптимистите за икономиката бяха 5%, песимистите отново 64%, а 20% не очакваха никаква промяна в икономическото развитие на страната.

Така, макар и очакванията за икономиката да не са много високи, спадът в оптимизма за икономиката, регистриран в края на миналата година, видимо е пресечен.

Очакванията за просперитет в икономическото развитие у нас отново не са много далеч от средното за ЕС. Средно в съюза 14% очакват подем, 53% трудности, а 28% очакват 2022 г. да е същата в икономически план.

Настроенията в източните държави от Съюза пък са още по-близки до тези у нас – 9% очакват икономически подем, 62% трудности, 23% очакват годината да е същата, а 7% не могат да преценят.

На фона на очакванията за трудности в икономиката и преобладаващ песимизъм, положителното е, че тази година личното щастие у нас, макар и едва доловимо, е по-високо.

Общо 45% от запитаните българи заявяват, че се чувстват щастливи или много щастливи, 10%  се определят като нещастни или много нещастни, а 43% казват, че не се чувстват нито щастливи, нито нещастни. 2% не могат да преценят.

Още от Анализи