НСИ: Бюджетният дефицит за 2022 г. е 2,9%, дългът - 37,8 млрд. лв

Анализи

Бюджетният дефицит на България през 2022 г. е 4 859 млн. лв., или 2.9% от БВП, показват окончателните данни на Националния статистически институт.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на -4 678 млн. лв., или -2.8% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 442 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал дефицит от -623 млн. лева.
 
Дългът на Република България за 2022 г. е в размер на 37 850 млн. лв., или 22.6% от БВП. 
 

Още от Анализи