Кой какво обещава за здравеопазването ни, ако вземе властта

Анализи

До парламентарните избори остават броени дни. Почти всички основни политически партии, които ще се борят за гласовете на избирателите, обявиха и предизборните си платформи. Очаквано, здравеопазването е водеща тема в политическите програми на повечето от тях. Темата накъде ще поеме този основен сектор е особено важна след последната една година в условия на световна епидемия, която показа слабите места на здравната ни система, но и неимоверните усилия на медиците ни, които безспорно заслужават по-добри условия за работата си.

Каква е визията на основните политически сили за развитието на здравния сектор в България, ако станат част от активния политически живот у нас, ще се опитаме да ви представим в следващите редове.

ГЕРБ

Успяваме да управляваме здравната криза и сме убедени, че ще я преодолеем с възможно най-малки щети, категорични са от управляващата партия ГЕРБ разбираме от предизборната им платформа. Според тях въпреки огромния натиск, българската здравна система е удържала и се справила значително по-добре отколкото в други европейски страни.

Основната амбиция на досегашните управляващи в сектор „Здравеопазване“ е подобряването на здравето на нацията, а за целта те ще работят за удължаване продължителността и повишаване качеството на живот, намаляване на заболеваемостта от хроничните незаразни и социалнозначими заболявания и намаляване коефициента на преждевременната смъртност. Те ще се стремят към по-нататъшно укрепване на здравната система и разширяване възможностите й за работа в пандемията, подготовка й за реакция при кризи, проследяване на постваксиналния имунен отговор, както и продължаване на програмата за преболедували пациенти. Пациентите, преболедували от COVID, ще бъдат дистанционно проследявани чрез телемедицина.

Друга тяхна амбиция в здравната сфера е преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Те си поставят за цел подобряване работата на системата за спешна помощ, въвеждане на система за спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS), инфраструктурно, кадрово и организационно укрепване на лечебните заведения, както и механизми и средства за гарантиран достъп до медицински и дентални грижи в регионите с ограничен достъп до пълен обем здравни услуги. Настоящите управници поставят акцент и върху една от сферите в медицината, върху които COVID епидемията оказа доста негативно влияние, а именно донорството и трансплантациите, като обещават оптимизиране работата на всички институции, въвлечени в този процес.

Ако останат на власт ГЕРБ, ще привличат младите лекари да работят в малки и отдалечени населени места чрез серия от мерки като високо възнаграждение от три допълващи се източника, осигуряване на общинско жилище с възможност за придобиването му, специализация на място в лечебното заведение, условия за работа на членове на семейството и грижа за децата и други.

В програмата им е записано още средното брутно месечно възнаграждение на лекар в страната в края на мандата да достигне размера на 3 средни брутни работни заплати в публичния сектор, а това на професионалист по здравни грижи в 2 средни брутни работни заплати.

Да бъде постигнато съотношение на възнагражденията лекар, професионалист по здравни грижи и санитар/болногледач 3:2:1 е друга тяхна цел, разбираме от платформата им.

Те планират и преференциални условия и финансови стимули при увеличен прием за обучение в медицински специалности, включително осигуряване на целеви стипендии, както и за специализациите с акцент върху специалностите с недостиг на кадри.

ГЕРБ смята да запази здравноосигурителният модел, но да го надгради с доброволни здравноосигурителни фондове, които да дофинансират системата. За целта ще се създадат правила и възможности за доброволно доплащане на допълнителни услуги, включително и чрез доброволните здравни фондове за дейности извън обхвата на финансираните от държавата. Те обещават и гарантиране на устойчив ръст по бюджета на НЗОК с цел стабилност на системата на задължителното здравно осигуряване, както и осъвременяване на вида и обхвата на дейностите от основния пакет с цел засилване профилактиката на хроничните незаразни и социалнозначимите заболявания.

Във визията си за сектора те обещават и развитие на Националната здраво-информационна система. Според програмата им до 2023 г. всички лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други здравни лица ще вписват електронно всички свързани със здравето данни и информация – като прегледи, рецепти, назначено и получено лечение, извършана профилактика и др. Създаване на медицински регистри с приоритет на тези за социално значими заболявания, надграждане на електронната система за установяване на недостиг на лекарствени продукти и за проследяване движението им в страната, въвеждане на електронната система за медицинска експертиза са част от задачите в тази насока, които ГЕРБ си поставят. НЗИС ще бъде непрекъснато разширявана с нови функционалности с акцент върху контрола по разходването на публични средства за здравеопазване и тяхната ефективност. Настоящите управници се ангажират и с подкрепа на общопрактикуващите лекари, провеждане на информационни кампании, както и разширяване на здравните услуги по отношение на двете основни причини за смърт –сърдечносъдовите и онкологичните заболявания.

В програмата си те залагат и на изграждането на национална многопрофилна детска болница и изграждане на регионални детски болници.  ГЕРБ си поставя за основна цел и да върне напусналите родината българи, като една от мерките за това е да ги привлече чрез „здравна осигуреност и психологическа подкрепа“.

Настоящите управляващи  залагат и на развитието на всички форми на възстановителен и здравен туризъм, който според тях има особен потенциал за разгръщане в усилията за възстановяване от COVID пандемията.

БСП

Сектор здравеопазване е водещ и в платформата на БПС. В програмата си левицата обещава да гарантира на всеки български гражданин достъп до ефективно, безвъзмездно, качествено и базирано на електронизацията медицинско обслужване 24 часа в денонощието. За да се случи това, според БСП трябва да се премахне статутът на търговските дружества на болниците, а здравната система да е структурирана на регионален принцип. Именно регионите според БСП трябва да са водещи при администрирането и финансирането на здравеопазването. Левицата ще създаде и защитени лечебни заведения в отдалечените и планинските региони.

Тя ще работи и за остойностяване на труда на медиците и за формиране на заплатите в държавните и общинските лечебни заведения, гарантиращи достойно заплащане на труда. Левицата ще акцентира и на образованието на бъдещите медици чрез безплатни целеви стипендии и финансиране на специализацията им в чужбина за стратегически специалности, ако обаче те останат да работят след това България.

БСП ще засилва и контрола върху разходите за здравеопазване чрез въвеждане на по-строги правила в НЗОК. Основен момент в платформата на социалистите е и намаляване на ДДС ставката за лекарства и медицински изделия на 9%, както и безплатни лекарства за децата до 14-годишна възраст.  Те си поставят още за цел и електронно интегрално здравно досие с цялата здравна информация за пациента, включително и разходите за нея, както и създаване на ежегоден централизиран търг за доставка на лекарства от реимбурсния списък и на медицинските изделия.

„Има такъв народ“

Новият играч на политическата сцена, на когото социолозите отреждат третото място на предстоящите избори, а именно партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“, също разписва подробно визията си за здравния сектор.

На първо място хората на Трифонов ще се заемат с промяна на сегашния модел на здравеопазване. За целта те си поставят смелата задача за реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“, демонополизация на здравната каса и създаване на електронно здравеопазване.

Те ще се борят и за преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция чрез преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването. „Има такъв народ“ иска и спешни мерки за промяна в правилата за работа на НЗОК, както и създаване на звено за контрол, който ще е независим от МЗ орган. Те също ще искат извеждане на лечебните заведения от обхвата на търговския закон.

Партията на Трифонов ще работи и за „подобряване на морала, квалификацията, намаляване на бюрократичната обремененост в доболничната помощ“. В програмата си те залагат и на въвеждане на масови скринингови програми и HPV ваксинация. Друга тяхна амбиция са добри условия за кариерно развитие на медиците, както и достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика. Закон за психично здраве и осигуряване на мултидисциплинарен подход за лечение с преимущество на доболничната помощ е друга задача на новата формация. За всяка цел във визията си за здравеопазване от там залагат и конкретен срок за изпълнение.

ДПС

Към момента ДПС са обявили преамбюл към програмата си за предстоящите избори. В него от партията посочват, че пандемията COVID- 19 е оголила недостатъците на здравната, социалната и образователната системи и е показала острата нужда тези сектори да бъдат решително модернизирани. Демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели, посочват от там.

Демократична България

Пакет от реформи в управлението и модела на финансиране на здравеопазването, които да доведат до ефективно проследяване на паричните потоци в цялата система залагат във визията си за управление на здравеопазването от „Демократична България“. В нея освен идеи за сектора, са изложени и много проблеми на системата, които формацията описва подробно.

От Демократична България планират промяна в начина на заплащане на медицинските услуги във всички здравни заведения, както и засилване на реалния контрол на извършените здравни дейности. Тяхна цел е и намаляване до минимум на доплащанията от джоба на гражданите за медицински услуги, лекарства и консумативи.

„Демократична България“ залага на реформи в болничната, извънболнична помощ и възстановителното лечение, реформа в детското здравеопазване и изграждане на нова, модерна, отговаряща на всички съвременни изисквания Национална педиатрична болница. Те искат и денталните и репродуктивните страдания да се определят за социално значими заболявания, както и приоритетно да се въведе електронно здравеопазване чрез електронна рецепта, електронно направление и електронно пациентско досие. Създаване на система за палиативна грижа и продължителна терапия, профилактика и превенция на дентално, психическо и физическо здраве, са други техни задачи. От там ще работят и за държавна политика за насърчаване на физическата активност и здравословното хранене още от ранна детска възраст.

НЗОК заема сериозно място в платформата на ДБ. В програмата си те посочват, че здравната каса е одържавена и по друг начин, чрез непряко ръководство на МФ с всички следващи от това проблеми. Налице е слаб до липсващ контрол както от НЗОК, така и от МЗ и поделенията му, посочват от там. Ето защо от ДБ ще работят за незабавни действия за възстановяване на първоначалната форма на управление на НЗОК като публична институция, както и възстановяване на управителните органи на НЗОК – Събранието на представителите, управителен съвет, контролен съвет. Ако вземат властта, те ще премахнат възможността представител на МЗ да участва в управлението на НЗОК и ще възстановят медицинския одит на НЗОК във вида от 2001 г. Също така те ще премахнат статута на държавните служители на работещите в НЗОК, а изпълнителният директор на НЗОК ще сключва трудов договор с УС на Общото събрание на представителите, а не договор за управление с парламента. Те ще предприемат и законови промени, възпрепятстващи прехвърляния на пари от НЗОК и ЧЗОФ към държавния бюджет. Тяхна цел ще е и „връщане на отнетите през 2011 година над 1,7 милиарда лева от централния бюджет в бюджета на НЗОК“, както и „премахване или сериозна промяна в Наредбата за достъпа, която позволява необосновано доплащане от пациентите“.

Демократична България ще работи още и за дефиниране на клиничните пътеки като инструмент, определящ алгоритмите на лечение на различните диагнози, а не като инструмент за остойностяване на разходите. Те ще работят и за определяне на основен пакет от клинични пътеки за лечение и дългосрочни грижи, съгласуван с пациентски организации, БЛС и ЧЗОФ, които да бъдат покривани съответно от личните застрахователни пакети и средствата, събирани от данъци.

Амбиция на дясната формация е и задържането на лекарите и другите специалисти в системата на здравеопазване в страната, като според тях това може да стане чрез политика за ограничаване на регионалните и професионалните дисбаланси и за значително повишаване на заплащането на лекарите и медицинските сестри, създаване на облекчени условия за специализация и повишаване на държавната поръчка за специалности, които са дефицитни. В Медицинските университети ще се организират кариерни центрове е друга тяхна идея.

В програмата си ДБ залага и на насочено финансиране на изследвания и други диагностични процедури в извънболнична среда, както и изнасяне на част от болнични дейности в извънболнична помощ. Те ще работят реорганизация и модернизация на логистиката на спешната медицинска помощ,  както и чрез създаване на професия парамедик в номенклатурата на професиите и създаване на парамедицински екипи.

Основно внимание в програмата им се обръща и на подобряване на процедурата за лечение на деца в чужбина. Според ДБ кандидатстването през НЗОК  е усложнено и с неясен резултат и това кара пациентите често да се отказват да кандидатстват и да прибягват към платформи за дарения, за да финансират лечението на децата си. Ето защо те ще искат дейността на НЗОК по изпращане на деца за лечение в чужбина да има не само отчет, а и анализ на финансираните лечения и процедури, да бъде разширен списъкът на специалистите, които могат да дават становища за леченията, да бъдат облекчени административните процедури при кандидатстване за лечение и други промени, свързани с лечението на децата.

„Изправи се! Мутри вън“

Движението на Мая Манолова „Изправи се! Мутри вън“ все още не е открило официално предизборната си кампания. От обявените от нея обаче 70 управленски мерки се разбира, че тя залага на цялостна реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система, премахване на лимитите и въвеждане на електронно здравеопазване. Ако бившият омбудсман дойде на власт, обещава да премахване доплащането в брой в здравната система чрез повишени публични разходи за здравеопазване и контрол върху изразходването им. Друга амбиция е поне петкратно увеличение на практиките по профилактика и превенция, включително чрез политики за преодоляване на основните фактори за увреждане на здравето. Манолова обещава и по-голямо финансиране на доболнична помощ и долекуване, както и намаляване на доплащането за лекарства и освобождаване на НЗОК от ДДС за медикаменти и медицински изделия. Основаното от нея движение си поставя за цел и удовлетворяване на исканията на медицинските специалисти за увеличаване на заплащането и по-добри условия на труд.

ВМРО

Стратегическата цел в сектор „Здравеопазването в България“ е постигане на по-добро здраве за гражданите, заявяват предизборно от ВМРО, откъдето се спират подробно и на кризата, породена от коронавируса. Те посочват, че е нужен проактивен подход и действия за контрол над COVID кризата, основаващ се на осигуряване на непрекъсваемост на нормалния живот на незасегнатите от заболяването, масово тестване с антигенни тестове и изолация и карантиниране единствено на доказаните като заразоносители. Според тях цялата здравна система трябва да се включи в борбата с COVID-19. В програмата си от ВМРО посочват, че от една страна трябва да гарантира контролът върху разпространението на инфекцията, а от друга, да не се допуска периодичен локдаун на големи групи от населението в състояние на принудителна безработица. Ако са в следващия парламент, ВМРО ще работят за стабилизиране на здравноосигурителния модел и предприемане на поетапна демонополизация на НЗОК.

Също така те ще работят за финансова стабилност и обезпеченост на здравната система чрез прегрупиране на финансовите ресурси по пакети здравни дейности, видове медицинска помощ, направления и видове осигуряващи се лица и осигурителни плащания. От ВМРО също ще борят кадровия проблем в сектора чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, заплащането,  условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите. Тяхна цел ще е и осигуряване на медицинска помощ в малките населени места чрез актуализиране на национална здравна карта, както и разработване и създаване на Концепция и План за преструктуриране на системата за болнична помощ. Според ВМРО Държавата трябва да промени начина на финансиране на държавните болници и на тези с приоритетно държавно участие, като е желателно е да бъдат регистрирани по чл. 5 от Закона за лечебните заведения – по подобие на болниците от системата на ВМА. По този начин държавата ще може да финансира допълнително 66 болници в страната, без които здравеопазването в държавата е невъзможно, посочват от там. Друга тяхна цел е въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система.

ВОЛЯ

Движението на Веселин Марешки ВОЛЯ залага на ефективно използване на европейски проекти и програми за финансиране на продължаващото медицинско образование и повишаване на качеството на здравните услуги за населението. Марешки обещава целева финансова помощ за цялостно обновление на материално техническите условия и обучение на персонала в спешната медицинска помощ, както и законово създаване на допълнителни стимули за общопрактикуващите лекари за работа в малки населени места, включително възможности за специализация и повишаване на квалификацията, включително с подкрепа на общините. В програмата му е разписано още и непрекъснато въвеждане на нови процедури, които ще разширят обхвата на извънболнична медицинска помощ за сметка на болничната.

Друга негова идея, ако отново е във властта, е въвеждането на електронен здравен паспорт, с цел повече контрол на разходите в системата. Стимули за разкриване на групови практики и актуализиране на остойностяването на медицинските и медико-диагностични услуги в специализирана извънболнична помощ е записано още в платформата му за изборите. Той ще работи и за приемане на нова нормативна уредба за акредитиране на лечебните заведения, както и за оптимизиране на здравно-осигурителния модел на основата на пазарни принципи.

Източник: Zdrave.net

Още от Анализи