COVID кризата се отразява негативно на младежката заетост

Всеки пети безработен е младеж

Oбщество

Всеки шести младеж в ЕС е загубил работата си заради икономическите последици от COVID-19. Това съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

Според данните през септември 2020 г. безработицата сред младежите в ЕС е 17,1% и е нараснало значително в няколко страни. Сред тях са Испания с 40,5%, Италия - 29,7%, Франция - 19,6%. В България процентът на безработните младежи е 18,3 на сто, посочват от конфедерацията.

"Кризата с COVID-19 влоши положението на младите хора, които не са заети, не се образоват или обучават. Броят им, особено в страни като Италия, Гърция, България и Румъния, се увеличава. Това включва най-уязвимите хора, изложени на висок риск от маргинализация, бедност и трайно изключване от заетостта", пишат още експертите.

Кризата засяга особено работниците в "нестандартни форми на заетост", като например работа на непълен работен ден или временна заетост. Често те не отговарят на условията за отпуск по болест, обезщетения за безработица или схеми за защита.

През октомври 2020 г. Европейският съвет прие Препоръка за засилена младежка гаранция - мост към работни места. Държавите-членки се ангажират да гарантират, че всички млади хора на възраст под 30 г. ще получат качествено предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като останат без работа или приключат образованието си. Не е ясно обаче колко държави-членки ще следват тези препоръки.

Европейската комисия признава, че европейската младеж е една от най-тежко засегнатите от пандемията и призовава системите за социална защита да се насочат и към младите хора. Все още не е ясно каква част от средствата за възстановяване от 750 милиарда евро ще бъдат инвестирани в младежта, посочват от ЕКП.

Конфедерацията апелира за възстановяване на младежката заетост. И предлагат социалните партньори и младите синдикалисти да бъдат включени в разработването, наблюдението и оценката на националните планове за възстановяване.

Още от Oбщество