"Вера Су" отрови Черно море

Силна миризма на нефтопродукти и замърсяване край кораба

Новини
© БГНЕС

В „Гранична полиция“ е получен сигнал за петно до заседналия кораб “Вера Су”, а от екип за наблюдение на МОСВ е извършена извънредна проверка на място. Взети са две проби от морските води: едната от ежедневен брегови пункт и една непосредствено до носа на кораба.

Във взетата проба ясно личи опалесценция (разсейване на светлината, причинено от малки частици, пръснати в прозрачната среда) на повърхността. В района се усеща и силна миризма на нефтопродукти. Стойността на азот-амониев е 0.147 мг/л и превишава три пъти измерваните досега стойности на този показател от бреговия пункт.

За резултатите от проверката незабавно е уведомена Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Информацията е предоставена и на Областния координационен щаб.

Още от Новини