Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в НС

Новини

Промените в Закона за съдебната власт, които влизат на второ четене като точка първа за четвъртък, са свързани с уреждане на правомощията на отделните колегии на ВСС за приемане на кодекси за етично поведение на българските съдии, прокурори и следователи. Те трябва да регламентират правилата на поведението им, за да отразяват спецификата в техния статут.

Още от Новини