Правителството одобри промени в Кодекса на труда и ги внася за гласуване в парламента

Новини
© БГНЕС

Промени в Кодекса на труда одобри правителството и ги внася за приемане в Народното събрание.

Регламентира се индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Отпускът е в размер до 2 месеца и може да се ползва  наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето, НОИ ще плаща обезщетение от 710 лева месечно . Този вид отпуск ще може да се ползва само ако бащата или осиновителя не е ползвал прехвърлен от майката отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст 

С промените се определят и случаите, при които работникът има право да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, или да премине към работа от разстояние.

Това право има работник, който е родител  на дете до 8-годишна възраст, както и работник който полага грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра или други роднини  права линия поради медицински или други основателни причини.

Работодателят е длъжен да даде мотивиран писмен отговор дали приема предложението.

Още от Новини