100% ВЕИ? Градовете стават зелени

Новини

Градските власти в целия свят все по-често използват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) за борбата с енергийната бедност, намаляване замърсяването на въздуха, борбата с измененията на климата и подобряването на здравето и благополучието на населението. Ангажиментите на градовете в частта за развитие на ВЕИ расте. Само през 2020 година над 260 града или са си поставили нови цели в областта на възобновяемите енергийни източници, или са приели нова политика. Към края на годината над 830 града от 72 държави са утвърдили цели в областта на ВЕИ. Сред тях над 600 града в света са си поставили цел за преминаване към 100 % ВЕИ.

Това става ясно от новия доклад за използването на ВЕИ в градовете (Renewables in Cities 2021 Global Status Report) изследване световната организация REN21, в която участват представители на науката, правителствата, неправителствените организации и индустрията, за разработване на анализи за глобалното развитие възобновяемата енергетика.

Според доклада, над 1 милиард души - около 25% от градското население живее в градове, в които е поставена количествена цел за въвеждане на ВЕИ и/или действат политики в областта на възобновяемите енергийни източници. Градовете също така осъществяват и стъпки за отказ от изкопаемите горива: през 2020 година над 10 500 града са утвърдили цели за намаляване на емисиите от парникови газове, а около 800 са поели задължения за намаляване на емисиите до нула.

В същото време днес в градовете живее 55% от световното население (и делът му нараства). Те произвеждат над 80% от световния БВП. Енергийното потребление в градовете значително нарасна през последните десетилетия и в момента на градовете се падат около 3/4 от глобалните емисии на въглероден диоксид. Ето защо инициативите за климата на градовете са изключително важни, отбелязват авторите на доклада.

В света активно и бързо се развиват ВЕИ в сектора на електроенергетиката, но в топлоснабдяването и транспорта делът им остава нисък (съответно около 10% и 3%). Градовете са от решаващо значение за декарбонизирането на тези сектори и те са започнали да отговарят на това предизвикателство, се казва в доклада.

В някои случаи целите и политиките за възобновяема енергия на градско ниво са по-амбициозни от тези, определени на държавно. Към 2020 г. общо 53 града от 10 държави са предложили или приели забрани или ограничения за използването на газ, нефт или въглища за отопление на помещенията и затоплянето на водата в сградите.

В областта на транспорта общинските политики в подкрепа на електрификацията в частност държавните поръчки и финансовите субсидии, се разшириха извън рамките за автобусите и започнаха да подкрепят електрическите таксита, скутери и частни превозни средства.

Местните власти са отговорни само за малка част от това, което се случва в градовете. Фирмите, домакинствата, общностите и други градски организации играят определена роля, често насърчавана от държавната политика. В Европа и САЩ, както и в други региони, все повече граждани избират да купуват енергия от доставчици, предлагащи възобновяема електрическа или топлинна енергия, за да увеличат собственото си потребление от възобновяеми енергийни източници и да създадат обществени енергийни проекти (общности) в градовете.

Още от Новини