Румен Радев прави опит за натиск върху медии чрез ДАЗД?

Новини

Прави ли президентът Румен Радев опит за ограничаване на свободата на словото в българските медии от името на Държавна агенция за закрила на детето? Съмнения по въпроса се появиха в понеделник след като на редакционната поща на Tribune.bg пристигна писмо от ДАЗД. С него от агенцията информират за постъпил сигнал срещу сайта за статии "касаещи случая с младежи, които си организирали купон в помещение на бул. "Христо Ботев", в които са разпространени сведения и данни, както и публикувани снимки на непълнолетно дете." 

От писмото не става ясно нито кой е подал сигнала, нито дали той касае само Tribune.bg или и други информационни издания. По всяка вероятност идентични съобщения са получили и други медии.

„…моля да предоставите доказателства, че е спазена разпоредбата на чл.11а от Закона за закрила на детето, която касае правото на закрила на личността на детето и са изискани съгласия от родителите или законните представители на децата, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст. В случай, че не разполагате с такива документи, моля да предприемете мерки за сваляне на същите от интернет пространството.

Очаквам Вашия скорошен отговор, както и становището Ви по случая“, гласи текстът на писмото, подписано лично (с ел. подпис) от името на зам.-председателя на ДАЗД Мариела Личева.

Съобщението е изпратено от пощата eventis-dazd@obmen.bg. Въпреки необичайния мейл адрес, регистриран на името на физическото лице Десислава Стоянова, се оказва че съобщението е реално и наистина идва от държавна агенция. Друг липсващ основен атрибут е изходящият номер. От ДАЗД обясниха, че писмото е стандартизирано, и, въпреки че изрично се посочва, че се очакват обяснения от медиите или сваляне на новините, всъщност не е необходимо да го правят. Получилите такива писма настояват за отговор извършена ли е проверка как и дали са упражнени родителските отговорности на Румен Радев над непълнолетния му син в нощта, когато е влязъл в полицейските хроники след нарушаване на противоепидемичните мерки.

Още по темата