Президентът наложи вето върху промените в Закона за устройство на територията

Новини

Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от промените в Закона за устройство на територията. Поправките бяха приети от парламента в края на януари. В мотивите си държавният глава посочва, че подкрепя усилията за усъвършенстване на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

Според Румен Радев обаче въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Въведената възможност за съдебно обжалване на общите устройствени планове е необосновано ограничена, както по време, така и от гледна точка на кръга оправомощени субекти.

Новата уредба според президента, не съдържа достатъчно гаранции, че общественозначимата задача на общините да осъществяват процедури по отчуждаване, ще бъде изпълнявана стриктно, в срок и в обществен интерес.

Още от Новини