Окончателно приеха промените в Закона за извънредното положение

Новини

Парламентът прие окончателно отпускането на компенсации за пострадалия от Covid-19 кризата малък и среден бизнес. Това стана през промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. От мярката ще могат да се възползват фирми, които са спрели работа след 1 ноември миналата година заради извънредната епидемична обстановка. Предприятията, които след 1 януари 2020 г. са възобновили дейността си, ще получават безвъзмездни средства за всеки от месеците до отпадане на основанието за прекратяването на дейността им заради Covid-19.

Депутатите гласуваха окончателно поправките в Закона за извънредното положение, с които се променят и редица други нормативни актове, като Закона за хазарта и този за семейните помощи. Прието беше общините да не бъдат санкционирани, ако имат неизплатени безлихвени кредити към бюджета. Ако не са ги изплатили до края на миналата година, ще могат да го направят до два месеца след края на извънредната епидемична обстановка.

Здравното ни министерство ще може да използва допълнителни възнаграждения и да ги изплаща за служителите от здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение. Приетo беше още доходът на доброволните приемни семейства да бъде равен на този на близките и роднините на дете с над 90% увреждане.

Неплатеният отпуск за 90 календарни дни, взет след пандемията, ще бъде признаван за трудов стаж, като ще важи само за тази година. По време на неплатения отпуск обаче всеки ще трябва за своя сметка да плаща минималните здравни вноски, за да не загуби здравноосигурителните си права.

Още от Новини