Ограничават издаването на паспорти с привилегии

Новини

Да се ограничи издаването на паспорти, които дават на притежателите си права за по-лесно и безвизово пътуване в чужбина или т. нар дипломатически и служебни паспорти - това предлага правителството в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. 

Идеята е право на служебни паспорти да имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, както и тези на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите на национално равнище, посочват от пресцентъра на кабинета. 

С промените ще се минимизира възможността от злоупотреби, тъй като настоящата нормативна уредба дава практическа възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство.

Също така, в досегашния закон са визирани само видовете услуги и срокове за издаване на лична карта и паспорт - обикновена, бърза и експресна, а тези за свидетелство за управление на моторно превозно средство са уредени в Правилника за издаване на български лични документи. 

С промените в Закона се вписват и съществуващите до момента услуги за издаване на шофьорска книжка - обикновена и бърза, като се въвежда и нов вид услуга - ускорена, която ще се изпълнява до три дни от приемане на заявлението. Тя ще се прилага при подмяна на свидетелството за управление на моторно превозно средство поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача - смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат

Още от Новини