Над 10% повече разходи за болнични за 2020 година

Новини

През 2020 г. обезщетенията за временна неработоспособност се увеличиха със 74,5 млн. лева. Според данните в бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ) в края на изминалата година сумата им е достигнала 680,7 млн. лева.

Увеличението се дължи почти изцяло на по-големите разходи за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване и за гледане на болен член от семейството и карантина, отбелязват от НОИ.

От данните на института е видно, че нарастването на разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради нетрудови злополуки и при временно намалена работоспособност е символично, докато при трудовите злополуки и професионална болест е налице спад с малко под 8 на сто.

При разходите за парични обезщетения при временна неработоспособност поради общо заболяване и поради нетрудови злополуки нарастването се обуславя изцяло от по-големия среднодневен размер на паричното обезщетение, обясняват експертите.

Данните показват, че през 2020 г. среднодневният размер на обезщетението при общо заболяване е нараснало с 14,4%, а при нетрудови злополуки - с 10,9 на сто. Това е логична последица от динамиката на осигурителния доход в страната, имайки предвид, че през 2019 г. номиналното нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната е било 10,9%, а през 2020 г. - 8,4 процента.

Принос за по-големия среднодневен размер на обезщетението има и нарастването на минималната работна заплата - през 2019 г. тя нарасна от 510 лв. до 560 лв. (9,8%), а през 2020 г. - от 560 лв. до 610 лв. (8,9%). Трябва да се отбележи и нарастването на максималния осигурителен доход с 15,4% от 2 600 лв. до 3 000 лв. от 1 януари 2019-а. Успоредно с това, броят на изплатените от държавното обществено осигуряване работни дни при временна неработоспособност поради общо заболяване е намалял с над 1 млн. дни или 6,2%, а поради нетрудови злополуки - с 229,3 хиляди дни или 8,5 на сто.

И доколкото намалението на изплатените работни дни е по-малко, отколкото нарастването на среднодневния размер на обезщетенията, през 2020 г. е отчетено нарастване на разходите.

Още от Новини