Какви промени настъпват с въвеждането на екостикерите?

Новини

През септември миналата година в Наредбата за периодичните технически прегледи на пътните превозни средства влезе допълнение, което трябва да стане факт от началото на юли  2021 г. Задължителен стикер на колите ще обозначава към коя екогрупа спада даденият автомобил. Как ще се определят тези групи, какво ще означава това за собствениците на автомобилите и как ще бъдат проследявани?

Темата коментира Дамян Войновски, зам.-председател на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация". 

Екогрупите 

"За определянето на екогрупите сме предвидили – веднъж ще се взема предвид екологичната категория на превозното средство, ако не разполага с екологична категория – датата на първоначална регистрация. И втори път измерването, направено по време на самия технически преглед. В зависимост от тези две неща, ще се определя екологичната категория на превозното средство. Във всички случаи ще се замерват изгорелите газове. В зависимост от екологичната категория производителите дават норми, които са задължителни по време на техническия преглед. Ние веднъж проверяваме дали тези норми са под праговете, посочени от производителя, втори път, ако те са по-добри, от тези, които трябва да се достигнат, ние поставяме превозното средство в по-горна екологична категория. Същото важи и за автомобили, които са оборудвани с уредба за втечнен нефтен газ, те ще минат в една по-горна категория, ако проверката на изгорелите газове е по-добра от това, което трябва да покаже автомобилът." 

Категориите 

"Разделили сме ги на пет категории, като петата категория е запазена за електрическите автомобили, които не отделят отработени газове. Останалите вече са разпределени в зависимост от екокатегорията и от показанията на автомобила по време на прегледа. Като четвърта категория там са – Евро 5 и 6 и надолу вече – Евро 4, Евро 3, 2. Автомобилът може да е Евро 1 или Евро 2, но да е в добро техническо състояние и да е поддържан от собственика, тогава може да мине в по-горна категория – 2." 

Достъпът 

"Това ще го определят кметовете на общините. Ние даваме възможност да се категоризират превозните средства. От там нататък как ще използват тази категоризация, всичко е оставено на преценката на кметовете." 

Малинка Бондаренко, председател на Съюза на българските автомобилисти в "Младост", също коментира темата: 

"С учудване четох информации, че сега ще се започне това замерване. То винаги се е правело, дори назад в годините. Така че продължаваме да го извършваме, то е част от измерванията и въобще определяне на техническото състояние на едно превозно средство. Промяна в смисъл на нещо необичайно няма да има. Разликата е, че сега замерванията, които ще бъдат извършени на превозните средства, трябва да бъдат разделяни в пет групи. В зависимост от екокатегорията, която им се дава, или ако те нямат такава определена в големия талон, в зависимост от показанията, определени при замерването." 

Манипулират ли се резултатите от техническите прегледи?

"Трудно е да кажа, че наблюденията ми доказват каквото и да било, защото аз не присъствам навсякъде във всеки пункт при замерване на автомобила. Но публична тайна е, че се извършват такива манипулации с уредите. Има такава възможност. Пунктовете за технически преглед са по Търговския закон, значи, че те извършват търговска дейност, независимо от важната дейност, която извършват, защото тя има социален характер, от нея зависи живота и здравето, но като такива те нямат интерес да връщат своите клиенти. Не само защото го губи като клиенти и пари, но заради това, че информацията се разнася много бързо." 

Наредбата 

"Наредбата сама по себе си няма кой знае какво да промени. Въпросът е, че явно това е някаква дългосрочна политика. По отношение на това, че тежестта пада върху хора, които са в социално неизгодно положение. Трябва да отчетем факта, че в по-големите градове, където ще бъде валидна тази мярка, има доста добре уреден градски транспорт. И че всъщност цялата тенденция в световен мащаб, а и конкретно за ЕС, е да се насърчава употребата на масов градски обществен транспорт за сметка на личното моторно превозно средство. От тази гледна точка това е една мярка, която на хора, на които няма да им е удобно това, че ще ги рестриктират." 

Още от Новини