За пореден път опровергаха Методи Лалов

Новини

Общинският съветник от ДБ Методи Лалов също се хвърли да защитава районния кмет на партията Димитър Божилов, на чиято територия стана трагичният инцидент със загиналото 16-годишно момче в София. Ето какво написа борецът за правда Лалов в профила си във Фейсбук: 

"Дружеството-собственик на павилиона, който е свързан към оголения ел. кабел, фигурира в регистъра на БАБХ и има удостоверение за регистрация от 2018 г. Ако ЧЕЗ, което дружество Фандъкова спомена сред отговорните субекти (не казвам, че това не е така, но думата ми е за друго), е частно дружество, БАБХ е държавна институция, за която отговорност носи ГЕРБ/СДС. 

Защо, ако търговецът няма удостоверение за ползване на павилиона, е регистриран от държавата, за да извършва търговия с храни в незаконния обект?"

Истината обаче се оказа малко по-различна ... И тя дойде чрез официална позиция, а не чрез злословене в социалните мрежи. 

Във връзка с тиражиране на невярна информация в социалните мрежи и медиите относно регистрация на павилион за пакетирани храни от БАБХ Ви информираме, че цитираният павилион е регистриран за първи път в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град през 2016 година, а през 2018 е извършена нова регистрация, поради промяна в предлаганите групи храни.

Съгласно Закона за храните, действащ към датата на първоначалната и на пререгистрацията на обекта, изискуемите от ОДБХ документи от всеки бизнес оператор, търгуващ с храни, са заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта. Операторът е спазил тази процедура.

Поставянето на преместваеми обекти се извършва по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и не е в компетенциите на БАБХ. Включването на обектите към електроснабдителната и водоснабдителната мрежи също не е от компетенциите на БАБХ.

Всяко твърдение, че БАБХ е компетентен орган по отношение на поставянето, статута и урегулирането на обекти по ЗУТ е несъстоятелно и води до заключение, че изреклият ги не познава законите в Република България.

Жалко за един юрист, бивш съдия и председател на Софийския районен съд като Методи Лалов.

Още от Новини