Защо се срина Европейската електросистема?

Новини

В началото на януари бе регистриран мистериозен спад в честотата на синхронизираната европейска електрическа мрежа за високо напрежение. ENTSO-E (Европейската мрежа от оператори на преносни системи) разследва повече от месец какво точно се е случило на 8 януари 2021.

Какво представлява синхронизираната европейска електрическа мрежа: генераторът на всяка електроцентрала, част от европейската мрежа, произвежда електричество с една и съща честота по едно и също време. Т.е. системата трябва да бъде постоянно в баланс, производството и потреблението трябва да бъдат абсолютно еднакви, тъй като това е единственият начин да се поддържа мрежовата честота на 50 Hz.

Спадът започва от изключване на 400kV съединителна шина в подстанция Ернестиново (Хърватия), на 50 км от унгарската граница, чрез защита от свръх ток в 14:04. Това от своя страна изключва двете шини, които разделят северозападните и югоизточните електрически потоци в тази подстанция. Електрическите потоци са пренасочени към съседни линии, които впоследствие също са претоварени и се прекъсват една по една поради защита от свръх ток.

Верижната реакция предизвика разделяне на синхронизираната електрическа мрежа на континентална Европа на две зони - Северозападна и Югоизточна.

Разделянето на системата води до дефицит на мощност от 6300 MW в Северозападната зона и излишък на мощност от 6300 MW в Югоизточната зона, заради което пък честотата в Северозападна зона намалява, а честотата в Югоизточната зона се увеличава.

Още от Новини