Декларираме данъците си до 5 май

Новини

Предварително попълнените декларации достъпни от 8 март

Тази година гражданите ще разполагат с време до 5 май, за да декларират данъците си. Причина за петдневната отсрочка са почивните дни около великденските празници, обясниха от Националната агенция по приходите (НАП) на брифинг, посветен на данъчна кампания 2021 г. Законодателно срокът за това е 30 април, но практически срокът се получава да е 5 май, тъй като 30 април, 3 и 4 май са официални почивни дни, съобщава Tribune.bg.
 
Сроковете за физически лица иначе остават същите. Ако искаме да се възползваме от намаление в данъка за довнасяне в размер на 5% или до 500 лв., то трябва да подадем данъчната си декларация онлайн до 31 март и да нямаме задължения към хазната. Последното може да се провери с е-услуга на приходното ведомство, достъпно от портала им за електронни услуги. Ако имаме борчове, те трябва да се погасят до края на март.
 
Иначе ако данъкоплатецът е едноличен търговец или земеделски стопанин, то срокът за деклариране се измества от 1 март до 30 юни. Ако получаваме доходи и като физическо лице, и като едноличен търговец, и ако вече сме подали информация, то трябва да се отчетем два пъти. Първо в срок до края на април и после отново, до края на юни, като във втората декларация се посочват всички доходи, включително тези, които вече веднъж са декларирани. Иначе декларацията трябва да е една и да обобщава всички получени доходи.
 
Подадените към момента декларации от граждани са 24 000 на брой. „Това е около една трета в сравнение с декларациите, подадени предходната година. Лицата с желание очакват предварително попълнените декларации, защото по този начин се облекчава самият ред за подаване на декларация”, коментира директорът „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева. Тя напомни, че работодателите разполагат с време до 1 март, за да подадат справка за изплатени доходи на служители. Реално на база тези документи се въвеждат данните в предварително попълнените декларации.
 
Всъщност тази година ще има нови данни, въведени в предварително попълнените декларации, които се очаква да са достъпни от 8 март 2021 г.. На първо място това ще са доходите от онлайн търговия.
 
Тук обаче лицата трябват да правят разлика дали тези доходи са получени като продажба на лични вещи, т.е. като физически лица, или в качеството си на търговец. Ако например художник продава творбите си в интернет, то информацията за това ще бъде заредена в е-формуляра. Ако лична вещ е купена, без да има цел за препродаване, то тогава няма данъчно задължение за деклариране. Ще има въведена информация за лицата, извършили прехвърляне на превозно средство, които са го притежавали за по-малко от година. Причина е, че разликата между покупната и продажната цена е облагаема. Ще се заредят данни за тези, които са си закупили стаж.
 
От НАП напомнят, че за да използваме тези декларации, трябва да имаме валиден електронен подпис или ПИК, издаден безплатно от НАП. Към момента има милион издадени ПИК кодове на граждани.
 
Друга новост тази година е, че лицата ще може да декларират какво да правят с надвнесени суми. Тоест в декларацията може да се посочи дали тези пари ще останат за погасяване на текущи или на бъдещи задължения. Те може да се използват за покриване на данъци, за здравни осигуровки и пр. Логично, парите, които се разпределят, не могат да бъдат повече от надвнесените. Има възможност те да се прехвърлят към банковата сметка на трето лице, но и за това трябва да се посочи информация.
 
От НАП напомниха, че облекченията за отглеждане на деца ще могат да се ползват догодина. Иначе облекченията за ремонт на дома могат да се използват още през 2021 г.. Говорителят на ведомството Росен Бъчваров обаче уточни, че става въпрос за облекчение на база извършен труд за ремонт, а не на база използвани материали. Съответно мебели, обзавеждане, инсталиране на енергоспестяващи уреди попадат в категорията „Вещи“ и те не влизат в обхвата на ремонт. Облекчението е в размер на до 200 лв.

Още от Новини