Действието на мярката 60 на 40 за запазване на заетостта се удължава до 31 май

Новини

Промени в правителственото постановление за мярката 60 на 40 бяха обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. 
 
Има важна промяна - декларираното намаление на приходите от продажби следва да е не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства по мярката спрямо усреднените приходи за 2019 г., а не спрямо същия период на предходната година, както беше досега.
 
Заявленията за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март,  подадени преди 15 април, ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Още от Новини