Водата от язовир "Тича" все още е мътна

Новини

Регионалната здравна инспекция в Шумен в прессъобщение информира, че водата от язовир "Тича" все още е със завишени стойности на показателя "мътност".

Констатираните завишения на показателя са от средата на януари. Получените лабораторни резултати от контролните проби с питейна вода, взимани ежедневно от 15 до 19 февруари от три пункта, разположени в различни райони на Шумен, са показали, че стойностите на показателя "мътност" все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите.

Не се констатирани други отклонения от нормите по изследваните физикохимични показатели. Здравната инспекция препоръчва водата в населените места, водоснабдявани от язовир "Тича" - Шумен, Велики Преслав и селата П. Волов, Белокопитово и Дибич да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

От страна на РЗИ продължава да е засилен контролът над обеззаразяването на водата, подавана от ВиК-Шумен, в зоната на водоснабдяване на язовир "Тича".

Контролните проби с питейна вода, взети на 15 и 16 февруари, съответстват и на здравните норми по микробиологични показатели. Резултатите от изследването на същите показатели, от взетите проби с вода на 17 и 19 февруари, ще бъдат публикувани на сайта на РЗИ на 22 февруари.

Там ще се съобщава и за всяка промяна в качеството на питейната вода, в зоната на водоснабдяване на язовира.

Още от Новини