Антикорупционната комисия погна кмет на ДБ и депутат от БСП

Новини

Антикорупционната комисия ще образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на кмета на "Красно село" в столицата Росина Станиславова и на депутата от БСП доктор Десислав Тасков, в качеството му на бивш директор на общинската болница в Каварна.

 

                                             Росина Станиславова

 

Производството за Росина Станиславова е образувано след сезиране по медийни публикации за усвояване на европейски средства по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР).  КПКОНПИ ще провери твърденията в медиите, че кметът на столичния район "Красно село" е разпределила и на себе си средства по бюджета на програмата.

 

                                              Десислав Тасков 

 

Образуването на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на депутата от БСП доктор Десислав Тасков е след разследване на Нова телевизия от 28 февруари 2021 г. В материала се съдържат твърдения за неправомерно разходване на средства от бюджета на лечебното заведение в Каварна в частен интерес (на д-р Тасков).

Според ЗПКОНПИ, за сигнал се приема и публикация в медиите, която съдържа данни за корупция или конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности. За Росина Станиславова и Десислав Тасков конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в медийни публикации, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

Още от Новини