1454 лева става минималната заплата в Румъния от юли

Европа

Румънското правителство одобри решение за определяне на гарантираната брутна минимална месечна заплата за страната, което предвижда увеличението й на 3700 леи (1454,44 лева) месечно от 1 юли 2024 г. спрямо досегашните 3300 леи (1297,12 лева), съобщи министърът на труда и социалната солидарност Симона Букура-Опреску.

Според нея мярката ще има положителни ефекти в социален план - чрез стимулиране на заетостта в секторите, в които има търсене на работна ръка, и намаляване на работата на черно, и в икономически план - чрез увеличаване на потреблението и повишаване на покупателната способност на трудещите се.За сравнение в България от 1 януари 2024 г. брутната заплата е 933 лв.

"Решението цели да осигури по-добър живот на служителите в Румъния и да намали бедността сред трудещите се. Увеличението на брутната минимална работна заплата в страната предполага доближаване до възнаграждението, изисквано от Директивата на ЕС 2022/2041 за адекватни минимални заплати в Европейския съюз", заяви в прессъобщение Букура-Опреску. Тя добави, че опитът през годините е показал, че увеличението на минималната заплата води до нарастване и на останалите заплати.

По този начин почасовата ставка ще бъде 22,024 леи/час при нормално работно време от средно 168 часа/месец.

Същевременно правителството увеличи от 200 на 300 леи сумата от заплатата, която е освободена от данък и задължителни социални осигуровки. Така след увеличението на брутната минимална заплата на 3700 леи месечно, нетната стойност, която служителите ще получават, ще бъде 2362 леи (928,48 лева), тоест нетното увеличение ще бъде 284 леи.

"В Румъния в момента минималната гарантирана работна заплата получават около 760 000 служители, съответно около 14 процента от общия брой на активните трудещи се. От увеличението на основната минимална заплата на 3700 леи ще се възползват 1 871 266 служители (т.е. всички служители със заплати между 3300 и 3700 леи). Тя не се отнася за работещите в земеделието и хранителната индустрия, тъй като за тези категории се прилагат действащите законови разпоредби", се уточнява в съобщение на министъра.


Според правителствена наредба от ноември 2023 г. брутната минимална работна заплата в земеделието и хранителната промишленост е 3436 леи (1350,67 лева) съгласно, а в строителството - 4582 леи (1801,15 лева).

Още от Европа