Продукцията „ОМАТИДИЙ“ с предстояща премиера

Европа

На 8 март 2024 Зала 4 в Топлоцентрала може да се окаже малка за премиерата на представлението ОМАТИДИЙ. Представлението ОМАТИДИЙ е по текста на Пламен Харманджиев „16-ти юни“ и е един от трите наградени сценария в наскоро проведения от Столична община, АСТ Асоциация за свободен театър и норвежката организация TOU конкурс за сценарии. Пламен Харманджиев завършва Театрознание и театрален мениджмънт в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. По време на следването си прекарва една година по програмата за обмен Еразъм+ в Института по приложно театрознание, Юстус-Либиг-Университет в Гисен, Германия.

Конкурсът за сценарии, както и реализацията на спектакъла се осъществяват в рамките на проект „Утвърждаване на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 199 996,93 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се осъществява от Столична община в партньорство с Tou Scene Ставангер, Норвегия и АСТ Асоциация за свободен театър.

Повече информация може да намерите на следния линк: https://eea-project.toplocentrala.bg/

Още от Европа