Проведе се заключителна пресконференция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“

Европа

На 26 март 2024 г. се състоя заключителна пресконференция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура  и диалог“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014 – 2021.

С реализирането на проекта се постигна надграждане на усилията, положени до настоящия момент за трансформацията на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в интердисциплинарна платформа за съвременни изкуства, която ще даде нов тласък на културния живот на столицата. Проектът допринесе за изграждането на разпознаваема идентичност на РЦСИ „Топлоцентрала“. Участието на Норвежкия партньор - TOU, Stavanger, бе ключово с оглед дългогодишния опит на организацията в сферата на културното предприемачество и приближаването на изкуството до ежедневието на гражданите, утвърждавайки неговата социална, образователна и естетическа роля.

Още от Европа