Международна конфернеция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“

Европа

На 11-ти и 12-ти март в гр.София се проведе двудневна международна конференция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура  и диалог“ март 2024 г., финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014 – 2021.

В началото приветствие към участниците отправи г-жа Мария Гончева, ръководител проект. По време на събитието участниците имаха възможност да се запознаят с работата на частни културни пространства, публично-частни модели на устойчивост, субкултурни пространства, интеграция на мигранти в културния живот на столицата, интердисциплинарни траектории, устойчиви организации в непредвидима среда действащи на територията на столицата. Гости на конференцията бяха и чуждестранните партньори на Столична община, които имаха възможност да споделят добри практики в Норвегия.

В края на конференцията всички участници имаха възможност да присъстват на спектакъл концерт на Naaljos Ljom.

С изпълнените дейности по проекта се постигна утвърждаването на най-новия културен институт в София – Регионален културен институт – Регионален център за сценични изкуства „Топлоцентрала“ като жизнено пространство за изкуство, диалог и културно предприемачество, което благоприятства позиционирането на културата на местно, регионално и международно ниво.

Още от Европа