В София ще се проведе международна двудневна конференция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“

Европа

На 11-ти и 12-ти март 2024 г. в Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала, гр.София ще се проведе международна конференция по Проект BGCULTURE-2.001-0090 „Утвърждаване на "РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА" като модерно пространство за изкуство, култура  и диалог“, финансиран по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2014 – 2021.

В събитието ще се включат представители на трите организации по проекта - Столична община, Асоциация на свободен театър и TOU Scene AS, Норвегия.

В рамките на два дни участниците ще имат възможност да посетят места за култура и изкуство в столицата и да споделят предизвикателствата при работа в сферата на културата в България и Норвегия. Обмяната на опит и добри практики между партньорите е в основата на събитието.

За повече информация може да посетите на интернет страницата на проекта на следния линк:

https://eea-project.toplocentrala.bg/

Още от Европа