Българската КПКОНПИ стана член на международна мрежа

Европа

Българската Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) стана пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията. Целта на Мрежата е професионално сътрудничество и обмен на информация и опит в противодействието на корупцията.

Организацията е създадена през октомври 2018 година по време на хърватското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Сред членовете ѝ са  антикорупционни органи на Италия, Франция, Дания, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Сърбия, Естония, Канада, Черна гора и други.

Освен обмяна на опит целта на Мрежата е и взаимно подпомагане и споделяне на добри практики, насърчаване на оперативната независимост на всеки от членовете, както и прилагане на международните стандарти за предотвратяване на корупцията.

Организацията има Управителен съвет и Секретариат, като председателството се осъществява ежегодно на ротационен принцип.

Миналата година начело на организацията беше Антикорупционната агенция на Франция. Именно тя, както и Националният орган за борба с корупцията на Италия, са отправили предложението за членство в нея към българската антикорупционна комисия, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.

Тази година международният антикорупционен орган се ръководи от сръбската Агенция за превенция на корупцията.

Още от Европа