Дядото създаде партията, Бабата ще я ликвидира

Мнения и коментари

Димитър Дъбов, Zonanews

Не прилича нито на лидер, нито на един вицепремиер да се опитва да се спасява по този начин.

Ако мога да го кажа образно: Дядото създаде партията, Бабата ще я ликвидира.

Още от Мнения и коментари